ST Beilen/FIT Boys zet route uit voor toekomst

Op vrijdagavond kwam een groot deel van de speelsters van de ST Beilen/FIT Boys, trainers, leiders, ouders en de ST Commissie zelf samen in de FIT Boys-kantine. Doel van de bijeenkomst was tweeledig. Uitleg geven over wie de ST Commissie is, waar ze voor staan en waar ze samen met de speelsters en begeleiding heen willen. En nieuwe trainer van de VR1 Stoffer-Remmelt Kats stelde zich voor en deelde zijn plannen en visie met de speelsters. Belangrijke speerpunten van de ST Commissie zijn om vooral de speelsters maximaal te faciliteren bij het beoefenen van hun hobby en goed te luisteren naar de speelsters.

De leden van de ST Commissie stelden zich voor: Jan Jonink (Bestuur en Technische Commissie (TC)), Hiske Anja Molema (Bestuur & Communicatie) en Michel Oosterloo (Bestuur en TC) zullen klaar staan voor de meisjes en dames om hen maximaal te faciliteren. Vervolgens nam Jan Jonink de aanwezigen mee langs de historie, maar vooral langs het heden en de toekomst van ST Beilen/FIT Boys. Communicatie is daarbij het toverwoord, want daar ontbrak het de afgelopen periode vaak aan. Hiske Anja zal aanpreekpunt zijn vanuit de TC voor de Teams. Er zal gewerkt worden met Elftalvertegenwoordiging, waarin de aanvoerder en een speelster zitting hebben. Deze kunnen rechtstreeks communiceren met Hiske Anja (stcommissie@stbeilenfitboys.nl) en één keer per maand heeft de TC overleg met deze Elftalvertegenwoordiging om te horen wat er speelt binnen het team. Zo wil de ST Commissie de communicatie zo goed mogelijk proberen te laten verlopen en echt luisteren naar de speelsters. Jan vroeg wel aan de aanwezige speelsters om maximale steun: “We doen het voor jullie, maar hebben jullie maximale steun nodig. Zonder jullie kunnen we het niet.”

Daarna nam nieuwe VR1-trainer Stoffer-Remmelt Kats het woord. Hij stelde zich voor en deelde zijn voetbalvisie mee. Ook gaf hij aan wat hij van de dames verwacht tijdens trainingen en wedstrijden. Hij benadrukte dat voetbal een teamsport is en dat we het samen moeten doen. Hij vroeg de dames er zo veel mogelijk te zijn op trainingen en bij wedstrijden, want pas dan kan het team maximaal presteren. Ook de voorbereiding kwam aan bod en VR1 en VR2 zullen gezamenlijk op 11 augustus om 10:00 uur starten met de voorbereiding op het nieuwe seizoen met de 1e training.

De avond schepte een hoop duidelijkheid en er werden de nodige vragen gesteld. Maar mochten er toch nog vragen zijn bij speelsters en/of ouders, schroom dan niet en mail naar Hiske Anja Molema: stcommissie@stbeilenfitboys.nl. Of kijk op de vernieuwde website www.stbeilenfitboys.nl.

tekst en foto’s: Maurits Beuling