Historie

In 2012 hebben Johan Boer (Fit Boys) en Gertjan Beikes (Beilen) in de wandelgangen de eerste gesprekken gevoerd over wat later ST Beilen /  Fit Boys zou worden. Vanuit de wandelgangen werd een werkgroep in het leven geroepen en sinds 2015 is er sprake van een officiële samenwerking. In 2016 is een intentieverklaring getekend voor 3 jaar en is door de meisjes en dames die onder de toenmalige ST vielen het officiële tenue gekozen.

Vanaf dat moment zijn er een aantal leuke acties opgezet waaronder een clinic met s.c. Heerenveen en het gezamenlijk kijken naar wedstrijden van het Nederlands elftal. Tevens heeft de ST een nominatie gehad voor de stimuleringsprijs. Sinds het begin van de oprichting zijn al een aantal teams kampioen geworden, toch een mooi resultaat in een kort bestaan.